Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
year numeric
override: timestamp
ปีที่ขายก๊าซธรรมชาติ
month numeric
override: timestamp
เดือนที่ขายก๊าซธรรมชาติ
field text ชื่อของแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ (เป็นชื่อเฉพาะ) ตามที่ได้รับอนุญาติ
sales(mmscf) numeric ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ขาย (หน่วยเป็นบาร์เรล)
sales(million_BTU) numeric ปริมาณค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติที่ขาย (หน่วยเป็นล้านบีทียู)
values numeric มูลค่าก๊าซธรรมชาติที่ขาย
royalty numeric ค่าภาคหลวงจาการขายก๊าซธรรมชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLSX
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่
การจัดจำแนก
  หน่วยวัด
  หน่วยตัวคูณ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
  สถิติทางการ
  สร้างในระบบเมื่อ 2 สิงหาคม 2564
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2567