• ปริมาณการขนส่งน้ำมันดิบในทะเล 3 total views 3 recent views

  ปริมาณการขนส่งน้ำมันดิบในทะเลหรือปริมาณการขนถ่ายน้ำมันดิบของแหล่งผลิตปิโตรเลียมในทะเล
  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 16 พฤษภาคม 2567
 • ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ 4 total views 4 recent views

  ปริมาณการผลิตน้ำมันดิบ
  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 16 พฤษภาคม 2567
 • ปริมาณสำรองน้ำมันดิบ 243 total views 21 recent views

  ปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่พิสูจน์แล้ว ที่คาดว่าน่าจะพบ และที่น่าจะพบ ในทะเลและบนบกของประเทศไทย ซึ่งรวมถึงพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย
  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 21 มีนาคม 2567
 • ปริมาณสำรองน้ำมันดิบที่พิสูจน์แล้ว 228 total views 33 recent views

  ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้วตามรายสัมปทานปิโตรเลียม และสัญญาแบ่งปันผลผลิตของประเทศไทย รวมถึงพื้นที่พัฒนาร่วมไทย - มาเลเซีย
  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 21 มีนาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).